η ποίηση στην εποχή της

η ποίηση στην εποχή της

ΦΛΟΓΑ (Χριστόφορος Τριάντης)

Έτσι είναι οι άνθρωποι :
τις νύχτες με βροχή
αφήνουν τα παράπονα 
και τις στάχτες αναδεύουν ,
δίχως να βρίσκουν φλόγα.
Έσβησε  –κάπως- νωρίς
στα θέατρα και τις λεωφόρους.
Ούτε φρυκτωρία έγινε
στις κορφές,  
ούτε φώτισε –λίγο - την αγάπη.  
Μα , χωμένη στα καταλύματα της  τύρβης
θαύμαζε   τους αριθμούς
και στέρεψε από ντροπή.
Στεγνή έμεινε σαν πληγωμένο δέντρο,
που τους διαβάτες  ικετεύει
να δέσουν τις πληγές του …

Αναγνώστες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ekpoiisi@yahoo.gr

ποίηση στην εποχή της εκποίησης

ποίηση στην εποχή της εκποίησης